28 jan 2020

Vedr. forslag til årsmøtet

Strinda Velforening vil avholde årsmøte 22. april 2020 I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Denne må eventuelt distribueres til seksjonseiere/andelseiere/foretakseiere i organisasjonen du er kontaktperson for. Forslag som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 28. februar 2020. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at - det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet - forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak Forslag sendes til styreleder i Strinda Velforening Bjørn Snåsøy Kinnvegen 1 B 7045 Trondheim E-post: bjosnaa@online.no Hilsen Strinda Velforening Styret 13.01.2020