10 apr 2018

Vårdugnad med container

Det settes ut søppelcontainere i området i perioden 7. til 9. mai.

Det oppfordres til å legge dugnad til disse dagene. Det kan også bestilles sand til sandkasser. Kontakt styreleder Bjørn Snåsøy ved behov.