Endret: 16 apr 2021     Opprettet: 5 mar 2019

Vårdugnad 3. 4. og 5. mai

Det kommer containere mandag 3.mai og blir tatt inn onsdag ettermiddag 5. mai.  Det oppfordres til at hvert enkelt bygg legge sin dugnad til disse dagene. 

Kontakt styreleder Bjørn Snåsøy ved behov.


- Styret