5 sep 2017

Søppel utenfor containere

Beboere i Utsiravegen er plaget med at noe setter søppel ved siden av søppelcontainerne.

Strinda Velforening anmoder alle beboere om å bruke sine private søppelcontainere. Søppel som ikke kan puttes i rest-, papir- eller plastavfall må leveres f.eks. på Heggstadmoen. Har du ikke bil - bestill en søppelcontainer fra Trondheim Renholdsverk.

https://trv.no/2017/01/31/byens-billigste-avfallstaxi/