Endret: 5 mar 2019     Opprettet: 17 jan 2019

Valg til styret

STRINDA VELFORENING

 

 

VALG TIL STYRET

 

Velforeningen skal ivareta medlemmenes interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø. Mer informasjon finnes på www.strindavelforening.no eller på Facebook.

 

Valgkomiteen ønsker kontakt med beboere som har interesse for bomiljøet vårt, og som kan tenke seg å sitte i velforeningens styre.

 

 

Interessert? Kontakt:

 

Anne Lise Remme                                                 Karen Hogstad Lund

Mobil: 928 26 368                                                Mobil: 906 14 057

Mail: alremme@hotmail.com                           Mail: karen.lund@gmail.com

 

 

FRIST: 15. FEBRUAR 2019