Endret: 27 okt 2016     Opprettet: 7 feb 2014

Parkeringsskilter

Skilting av parkeringsplasser i nedre leir er nå kommet opp i tråd med årsmøtets vedtak. Det innebærer at regler for parkering i nedre leir nå håndheves etter privatrettslige prinsipper. Kontroll av oblater vil først iverksettes etter at oblatene er delt ut.