Endret: 4 des 2017     Opprettet: 27 okt 2016

Lys i lyktestolper

Flere feil er midlertidig løst, og det er kommet lys flere steder i området. I tillegg er el-arbeidet i Ubåtsvingen ferdigstilt av Best Elektro.

Styret har jobbet med "gatelyssaken" siden høsten 2016. Både Elektriker1 og Trønder Energi har vært innvolvert, uten at de klarte å finne feilene på anlegget. Styret mener at problemene bunner i at det ikke er gjort forskriftsmessig arbeid og at lyktestolpene har får dårlig kvalitet. Etter utvidet styremøte i september 2017 har velforeningen fått faglig bistand fra en beboer. Flere feil er midlertidig løst, og det er kommet lys flere steder i området. I tillegg er el-arbeidet i Ubåtsvingen ferdigstilt av Best Elektro.

Status 04.12.2017:

Det er nå lys i Kyavegen, Kinnvegen og Ubåtsvingen. Det er lys i Utsiravegen, bortsett fra 4 mørke lyktestolper. Det er fortsatt ingen lys i Ulavegen. Velpreningen jobber videre med å få innkoblet flere lyktestolper, samt å dokumentere de feil som er på det elektriske anlegget.