26 mar 2019

Parkering

Flere obeservante beboere har sett at det har blitt satt opp parkeringsskilt i øvre leir de siste dagene. Disse skiltene vil bli tildekt da oblater og håndheving av de nye parkeringsbestemmelsene i øvre leir ikke vil bli iverksatt før etter årsmøte 24.04. 

 

- Styret