12 jan 2018

Ordinært årsmøte 10. april 2018

Medlemmene kan fremme saker til velforeningens årsmøte. Det sendes ut varsel til kontaktpersoner i henhold til mailingliste.

Frist for innsending av saker er satt til 28. februar 2018. Det er viktig at fristen overholdes. Saker som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at
- det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
- forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Saker kan meldes enten via eget styre eller direkte til Strinda Velforening på strindavelforening@styrerommet.net