Endret: 11 sep 2012     Opprettet: 2 sep 2012

Leirens historie

På gamle Persaunet leir finer du over 600 boenheter med gamle og nye bygg. I tillegg er det fire barnehager på området (Persaunet, Majorstuen, Tordenskjold og Åstahagen barnehage), en bydelsrestaurant, næringsvirksomhet og store, åpne fellesareal.

Historikk

Persaunet leir ble oppført i perioden 1940–45, som en forlegning for tysk ubåtpersonell stasjonert ved ubåtstasjonen i Nyhavna i Trondheim. Etter andre verdenskrig ble leiren overtatt av den norske marine. Siden den tid har leiren vært benyttet til ulike militære formål.

I 2003 ble det klart at de to store grunneierne i området, Forsvaret og Trondheim kommune, ikke lenger hadde bruk for den 177 dekar store eiendommen. Skifte Eiendom igangsatte derfor våren 2003 arbeidet med en ny reguleringsplan for Persaunet leir.

Området er underlagt særskilte fredningsbestemmelser gitt i medhold av kulturminneloven, samt en tilhørende forvaltningsplan utarbeidet av Riksantikvaren.

Les mer

Fra Strinda historielags sider:

Persaunet – Europas best bevarte ubåtleir

Undervannsbåtvåpenet og Persaunet leir

Bunker 18 på Persaunet