Vårdugnad

Det vil bli satt ut containere 3. - 4. og 5. mai. Det kommer containere mandag 3.mai og blir tatt inn onsdag ettermiddag 5. mai. Det oppfordres til at hvert enkelt bygg legge sin dugnad til disse dagene.

Kontakt styreleder Bjørn Snåsøy ved behov.


- Styret

;